Podologische zooltherapie voor kinderen

Elk kind wordt geboren met een platvoet die bij een normale ontwikkeling zal evolueren naar een ‘normale’ voet rond de leeftijd van 7 jaar. Vaak gebeurt deze evolutie te traag of helemaal niet waardoor het kind een blijvende platvoet kan ontwikkelen. Daarom raden wij aan om kinderen vanaf de leeftijd van 6 jaar jaarlijks te laten screenen door middel van biomechanische metingen en een ganganalyse. Op deze manier kunnen wij de natuurlijke evolutie opvolgen en, indien nodig, starten met een zooltherapie. Op dat moment is de kindervoet nog in volle ontwikkeling wat de kans op een succesvolle correctie erg vergroot.

Met een podologische zool kunnen we namelijk de structuur van de kindervoet wijzigen en de spierwerking beïnvloeden zodat latere klachten aan het bewegingsapparaat kunnen voorkomen worden. Een platvoet kan dus blijvend gecorrigeerd worden zodat er in de meeste gevallen op volwassen leeftijd geen zolen meer nodig zijn. Met deze specifieke techniek zijn we dus in staat om verschillende afwijkingen bij kinderen blijvend te corrigeren.

Verder kan er ook sprake zijn van in-toeing, groeipijnen, frequent vallen, pijn in de benen na het sporten. Ook voor deze klachten is een podologische zooltherapie aangewezen.

Wanneer raadpleeg je best een podoloog voor je kind:

  • bij frequent vallen
  • bij naar binnen geplaatste voetjes (bij kinderen ouder dan 6 jaar)
  • bij naar binnen gekantelde hielen (bij kinderen ouder dan 6 jaar)
  • bij abnormale slijtage van de schoenen
  • bij pijnklachten, ongeacht de leeftijd
  • bij erfelijke voetproblemen (vb. familieleden met platvoeten)
  • bij kinderen met een (neuro) motorische ontwikkelingsstoornis zoals bv. Developmental Coordination Disorder (DCD), Autisme Spectrum Stoornis (ASS),…